ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 พ.ค. 2559 22:02โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2559 22:07 ]
งานจัดตารางสอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำตารางเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยโรงเรียนเลยพิทยาคมได้มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/59 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 22:04
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 22:04
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 22:04
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
6 พ.ค. 2559 07:42
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 22:04
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 22:04