รายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ม.3 และ ม.6

โพสต์10 มี.ค. 2560 19:21โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2560 19:22 ]
งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ชั้น ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2559 จึงขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ได้มาเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
10 มี.ค. 2560 19:21
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
10 มี.ค. 2560 19:21