ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/59

โพสต์18 ก.ย. 2559 06:06โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2559 06:11 ]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ตามประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 8 กันยายน 2559  โดยนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 และนักเรียนที่มีเวลาเรียนเกิน 60% แต่ไม่ถึง 80% ให้นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบนั้น เนื่องจากนักเรียนที่มีเวลาเรียนเกิน 60% แต่ไม่ถึง 80% ไม่มาดำเนินการตามกำหนดเวลา  โรงเรียนเลยพิทยาคมได้พิจารณาแล้ว นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน  โรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


Comments