ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ปี 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 20:14โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 20:15 ]
งานทะเบีนยวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ปรากฎว่ามีนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 42 คน  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 54 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
11 มี.ค. 2561 20:14
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
11 มี.ค. 2561 20:14
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
11 มี.ค. 2561 20:14