ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ EP

โพสต์7 มี.ค. 2560 20:12โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 20:12 ]
โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศฯ
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
7 มี.ค. 2560 20:12
Comments