ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องการรับสมัครห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2563 23:51โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 17:53 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม 
เรื่องการรับสมัครห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ