ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ English Program

โพสต์26 ก.พ. 2560 19:23โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2560 19:34 ]
ตามที่โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหวา่งวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณมบัตินักเรียนที่มาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ดังรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ได้ตรวจดูรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบให้เรียบร้อย และให้มารายงานตัวเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม หากไม่มาในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การสอบเข้าเรียนในโครงการ English Program