การชำระเงินระดมทุนการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์8 พ.ย. 2559 18:48โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2559 18:57 ]
การชำระเงินระดมทุนการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้
Ċ
มนตรี เจดีย์,
8 พ.ย. 2559 18:48
Comments