การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 เม.ย. 2561 10:33โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนเลยพิทยาคมจะดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ในวันที่ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้แต่งตัวด้วยชุดพละศึกษาและให้นำคู่มือนักเรียนมาด้วย


Comments