ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 (ร.ร.เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทโควตา รร.เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์2 ก.พ. 2564 07:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2564 00:19 ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 (ร.ร.เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทโควตา รร.เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อ และรายงานตัว ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หน้าห้องบริหารวิชาการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.30 น. 1. อ่านรายละเอียดจากประกาศให้เข้าใจ ตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลขลำดับการรายงานตัวให้ตรงกับแผนการเรียนที่ได้รับโควตา 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน มาลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 3. เตรียมเงินค่าดำเนินการสอบเพื่อสอบจัดห้องเรียน คนละ 200.- บาท และ ค่าคู่มือนักเรียน คนละ 100.- บาท รวมค่าใช้จ่ายคนละ 300.- บาท 4. ระหว่างการรายงานตัว นร.ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิท 19 อย่างเคร่งครัด หากนักเรียนไม่ดำเนินการลงลายมือ ชำระค่าสอบ และชำระค่าคู่มือนักเรียน ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้ามอบตัวเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา รร.เดิม) และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
2 ก.พ. 2564 07:15
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
2 ก.พ. 2564 07:06
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
2 ก.พ. 2564 07:07
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
2 ก.พ. 2564 07:07
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
2 ก.พ. 2564 07:07
Comments