รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์2 พ.ย. 2559 09:10โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 09:23 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายนี้  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ และจะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงานในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ตามความรู้ความสามารถในหน้าที่ โดยประกาศผลในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก

Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
2 พ.ย. 2559 09:21