รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์19 พ.ค. 2560 16:16โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 16:17 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
19 พ.ค. 2560 16:16