ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

โพสต์14 มิ.ย. 2559 01:27โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 01:29 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไว้ และขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคลและงบประมาณ อาคารจามจุรี (อาคาร 4) พร้อมนำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
14 มิ.ย. 2559 01:27