ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์22 พ.ย. 2559 21:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 21:04 ]
    
ด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นสนามสอบคัดเลือกและมีครูเป็นกรรมการคุมสอบ 
    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ผู้เรียน โรงเรียนจะดำเนินการปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียน ตามเอกสารแนบ
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
22 พ.ย. 2559 21:03
Comments