ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม,5 และ ม.6 และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1 – ม.6

โพสต์6 มี.ค. 2565 20:17โดยมัลลิกา ทุมจันดา   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2565 20:33 ]
http://finance.loeipit.ac.th/finance


📣ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน📣
หากต้องการชำระเงิน คลิกที่นี่เพื่อชำระเงิน http://finance.loeipit.ac.th/finance
      
       การชำระเงินบำรุงการศึกษา ผู้ปกครองสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม  2565  โดยมีรายละเอียดตามดังนี้ 

แนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม
    นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม,5 และ ม.6 
และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  ระดับชั้น ม.1 – ม.6

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคมและเลือก “แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา”คลิ๊กที่ลิงค์ http://finance.loeipit.ac.th/finance ที่แจ้งในหน้าเว็ปไซต์ หรือพิมพ์ชื่อลิงค์เองก็ได้
2. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและกดค้นหา
3. ตรวจสอบชื่อ – นามสุกล และรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบว่าถูกต้องหรือไม่
4. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระเงิน
5. ภาคเรียนที่ท่านต้องการชำระเงิน คลิ๊ก ตรงยอดเงินที่ต้องการชำระในช่องจำนวนเงิน
5.1 เลือกวิธีการชำระที่ท่านต้องการ  มี 2 วิธี ดังนี้
5.1.1 ดาวน์โหลดและปริ้นใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
5.1.2 ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยสามารถใช้  Application   ของทุกธนาคารสแกน QR code ชำระเงินได้เลย
6. ยืนยันการชำระเงินโดยเลือกอัพโหลดและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ 
1. โรงเรียนเลยพิทยาคมมีนโยบายไม่รับเงินสด (เพื่อลดความผิดพลาดในการรับเงินและลดความเสี่ยงเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19)
2. โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินหากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน 2 -3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้จากครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม ใน วัน เวลาราชการ
3. งานการเงิน โทร. 086-4559396 (วัน เวลาราชการ)
Ċ
มัลลิกา ทุมจันดา,
6 มี.ค. 2565 20:32
Comments