ประกาศจากธนาคารโรงเรียน

โพสต์9 มิ.ย. 2559 23:42โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศจากธนาคารโรงเรียน
นักเรียนสามารถเบิกเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน-อุปกรณ์นักเรียน )
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุยายน 2559 เป็นต้นไป
*ธนาคารจะเพิ่มเวลาบริการพิเศษ 2 วัน ในวันจันทร์-อังคารที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หมายเหตุ นักเรียนจะเบิกเงินให้แนบบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
Comments