ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ

โพสต์13 มี.ค. 2560 02:10โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19               

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา   

 โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2560  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่          

ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ ดังรายละเอียดแนบไฟล์ด้านล่าง