ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

โพสต์16 ก.พ. 2561 01:34โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)รายละเอียดตามไฟล์แนบ