ประกาศรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC, SM ,ICE

โพสต์12 มี.ค. 2560 03:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 04:05 ]
ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ  SC, SM, ICE ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 มีนาคม 2560  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          จึงประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มามอบตัวในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. แล้วนั้นปรากฏว่าโครงการห้องเรียนพิเศษ SC มามอบตัวจำนวน 27  คน โครงการห้องเรียนพิเศษ SM มามอบตัวจำนวน 34 คนและโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE มามอบตัว 26 คน นั้น
     โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงขอให้นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-2 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC มามอบตัวในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.ให้นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ SM มามอบตัวในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-4 ครงการห้องเรียนพิเศษ ICE มามอบตัวในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตามรายละเอียดแนบท้าย