ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)

โพสต์26 ก.พ. 2559 07:07โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2559 07:18 ]
ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตคร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น 
บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 6 มีนาคม 2559 และจะประกาศห้องสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยจะติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
26 ก.พ. 2559 07:13