ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558

โพสต์7 มี.ค. 2559 08:33โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2559 02:07 ]
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ชั้น ม.3 และ หลักสูตร ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
สามารถตรวจสอบได้โดยดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่าง

นักเรียนที่มีรายชื่อคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
ให้ดำเนินการดังนี้
(1) รับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายบุคคล ที่งานทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการ
(2) ติดต่อครูประจำวิชา และดำเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จเรียบร้อย

ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/news/announce/_draft_post-11/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1.3.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/news/announce/_draft_post-11/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1.6.pdf?attredirects=0&d=1