ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์25 ก.พ. 2559 19:54โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2559 08:02 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายนี้  จึงขอให้นักเรียนที่มีสมัครสอบในโครงการฯ ตรวจสอบรายชื่อ รหัสเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และให้มาเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด