ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ English Program ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.พ. 2559 08:25โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม
ตามที่โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว โดยขอให้นักเรียนได้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อย และให้มารายงานตัวเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. หากไม่มาในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ


Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
26 ก.พ. 2559 08:25
Comments