ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ก.พ. 2559 07:46โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2559 07:47 ]
ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บัดนี้ทางโครงการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารจามจุรี (อาคาร 4) ชั้น 3 หากไม่มาในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
26 ก.พ. 2559 07:46