ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ของนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์12 มี.ค. 2560 03:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ของนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ