ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 03:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  23  พฤษภาคม 2561 นั้นโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศ  และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบดังนี้

ą
พิทยา พรหมปัญญา,
4 มิ.ย. 2561 03:15
Comments