ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์1 ก.พ. 2559 18:54โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 18:54 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ จำนวน ๖๒ รายการ ดังเอกสารที่แนบมา
Ċ
Doc1.pdf
(397k)
องอาจ เกตะวันดี,
1 ก.พ. 2559 18:54
Comments