ประกาศ เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง ) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์13 มี.ค. 2560 18:57โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศ เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง ) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ą
มัลลิกา ศรีสร้อย,
13 มี.ค. 2560 18:57
Comments