ประกาศเรื่อง นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % และ 80 % ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์10 ก.พ. 2560 02:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % และ 80 % ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ