ประกาศเรื่อง ผลการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์12 มี.ค. 2560 19:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 19:38 ]
ด้วยงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เรียนซำ้)
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ