ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์10 ส.ค. 2559 20:35โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2559 20:36 ]
ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเลย กำหนดการเข้าค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างวันที่ 17-26 สิงหาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17-26 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดเรียนชดเชยไว้ก่อนแล้ว อนึ่ง ในช่วงปิดเรียนดังกล่าว โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านเป็นพิเศษ 
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
10 ส.ค. 2559 20:35
Comments