ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์29 มี.ค. 2561 03:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง 1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
        2.  ตารางสอบ
                 บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มาทดสอบ    สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาทดสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม หากไม่มาทดสอบในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
                 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาทดสอบในวันที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม หากไม่มาทดสอบในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบĊ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 มี.ค. 2561 03:01
Comments