ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)

โพสต์17 ม.ค. 2560 02:16โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 02:22 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560