ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive Chinese and English Program : ICE )

โพสต์26 ก.พ. 2560 20:03โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive  Chinese and  English  Program : ICE ) [ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ]