ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์15 พ.ค. 2559 22:13โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง การรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ    ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      
Ċ
มนตรี เจดีย์,
15 พ.ค. 2559 22:13
Comments