ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive Chinese and English Program ICE ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)

โพสต์16 มี.ค. 2560 21:07โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ( Intensive Chinese and English Program  ICE ) ประจำปีการศึกษา 2560  (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)  [ คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง ]