ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ม.ค. 2560 01:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ