ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องสมุด)

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:57โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องสมุด)  [ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ]