ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง)

โพสต์12 เม.ย. 2559 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) 
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
12 เม.ย. 2559 00:09
Comments