ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:53โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  (สำรอง) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
24 มี.ค. 2560 02:53
Comments