ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์14 มี.ค. 2560 23:26โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  (สำรอง) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง ]