ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องการเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( สำรอง ) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์18 มี.ค. 2561 20:22โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่องการเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( สำรอง ) ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่าง