ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์7 มิ.ย. 2559 20:02โดยมนตรี เจดีย์
  โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นั้น
        บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ 
 
Ċ
มนตรี เจดีย์,
7 มิ.ย. 2559 20:02
Comments