ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โพสต์29 พ.ย. 2559 21:35โดยมนตรี เจดีย์
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(Lap Boy)ประจำสำนักงานโครงการ English Program ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(Lap Boy)ประจำสำนักงานโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(Lap Boy)ประจำสำนักงานโครงการ English Program
Ċ
มนตรี เจดีย์,
29 พ.ย. 2559 21:35
Comments