ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 23:42 ]
ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ในประกาศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ