ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์1 เม.ย. 2559 20:48โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 22:19 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภททั่วไปลำดับที่ 1-216  ประเภทในเขตลำดับที่ 1-144 และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ให้รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. และรับเอกสารการมอบตัวเพื่อมามอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2559
   หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป Ċ
กีรติ มูลเมือง,
1 เม.ย. 2559 20:48
ċ
กรณีพิเศษ.rar
(1635k)
กีรติ มูลเมือง,
1 เม.ย. 2559 20:48
ċ
ทั่วไป.rar
(8859k)
กีรติ มูลเมือง,
1 เม.ย. 2559 20:48
ċ
ในเขต.rar
(8501k)
กีรติ มูลเมือง,
1 เม.ย. 2559 20:48
Comments