ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์2 เม.ย. 2559 02:52โดยกีรติ มูลเมือง
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1-103  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1-30  แผนการเรียนเทคโนโลยี ลำดับที่ 1-8  แผนการเรียนดนตรี - ศิลปะ  ลำดับที่ 1-19  ประเภทคุณความดีและเงื่อนไขพิเศษ  มารายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุม อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. และรับเอกสารการมอบตัวเพื่อมามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2559  หากไม่มาในวัน  เวลา  ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559  และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

บัญชีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
2 เม.ย. 2559 02:52
Comments