ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์20 พ.ย. 2559 18:59โดยกีรติ มูลเมือง
     ตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ ธุรการ ประจำสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดังเอกสารที่แนบ
Ċ
กีรติ มูลเมือง,
20 พ.ย. 2559 18:59
Comments