ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์4 ส.ค. 2560 00:51โดยพิทยา พรหมปัญญา
ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘  ได้กำหนดการฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร ศูนย์โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่  ๕ – ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ผู้เรียน 

โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐                  และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดเรียนชดเชยไว้ก่อนแล้ว อนึ่ง ในช่วงปิดเรียนดังกล่าว โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านเป็นพิเศษ เอกสารแนบตาม link ด้านล่าง

Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ส.ค. 2560 00:51
Comments