ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 02:10โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 02:11 ]
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ดังเอกสารแนบ

Ċ
ม1.pdf
(11953k)
กีรติ มูลเมือง,
26 เม.ย. 2562 02:10
Ċ
ม4.pdf
(11871k)
กีรติ มูลเมือง,
26 เม.ย. 2562 02:10
Comments